Positionering (2)

Herkent u onderstaande vragen?

  Welke indruk maakt onze bedrijfstak op de markt?
  Welke indruk maakt ons bedrijf op de markt?
  Hebben wij de juiste indruk gemaakt?
  Weten wij eigenlijk wat de stakeholders van ons verwachten?
  Wat is de (juiste) gewenste indruk bij klanten en prospects?
  Wie bepalen welke reputatie u achterlaat?
  Wat moet eigenlijk allemaal worden uitgezocht?
  Wat moet u met de onderzoeksresultaten?
  Wat levert een positioneringsplan op?
  Wat kunt u met de onderzoeksresultaten?

Positionerings (of imago) onderzoeken richten zich veelal op het maken van strategische
keuzes voor het communicatiebeleid voor de komende jaren op basis van diepgaande
gesprekken met de belangrijkste stakeholders.

Voor de uitvoering van het beleid wordt ons bureau veelal verzocht het interim management
op zich te nemen. Deze opdrachten vallen veelal onder de langere termijn projecten.

De fasen van een imago onderzoek:

  1. opdrachtgever: briefing, doelstelling,voorgesprek
  2. intern onderzoek, deskresearch
  3. aanschrijven doelgroep, afspraken maken
  4. opinie-onderzoek (persoonlijke diepte-interviews)
  5. tussenverslag na 5 tot 10 interviews
  6. voortgang interviews
  7. verslaglegging, voorbespreking met opdrachtgever
  8. definitief rapport
  9. presentatie / toelichting rapport aan management team, commissarissen e.a.

Referenties ten aanzien van onze positioneringsonderzoeken, zijn op aanvraag verkrijgbaar.

ga naar voorbeeld ...

| Molenlaan 61 | 3055 EH Rotterdam | T 010-4180602 | M 06-25090509 | F 010-4180157

Webdesign by ICT First